Recenzió Salzmann Zoltán „Utódlási kalauz (nem csak Átadóknak) című könyvéről

Írta: Tóth Péter – Fair Informatikai Rendszerek Kft.

A cégek utódlásával kapcsolatos folyamatok bonyolultak, társadalmi hatásuk jelentős, a benne résztvevő egyénekre pedig számottevő érzelmi hatásuk van. Ebben a bonyolult kérdésben vállalkozik eligazodásra, és eligazításra Salzmann Zoltán könyve az „Utódlási kalauz” (alcíme: „nem csak Átadóknak”).

A mondanivalót a szerző 10 fejezetbe rendezte. Ezek a következők:

Fogalomtár

A fejezetben az egész kérdéskör tárgyalásának egyik legfontosabb lépése történik meg: szerző a használt fogalmakra definíciót ad, jelentésüket, értelmezésüket pontosítja. Ez teszi lehetővé, a könyv további részeinek koherens értelmezését a különféle előképzettséggel rendelkező olvasók számára.

A folyamat, amelyen a legtöbb alapító keresztülmegy

A fogalmak tisztázása után, következő lépésként az utódlási „helyzet” kialakulásának folyamatát tekinti át a szerző. Ebben a fejezetben képet kapunk a megoldás nehézségének objektív és szubjektív okairól.

Miért érdemes foglalkozni az utódlással?

A fejezet alapvető és meggyőző érveket sorakoztat fel arra vonatkozóan, hogy az egész folyamatot tudatos és átgondolt módon érdemes végig futtatni.

Gyakran ismételt kérdések

Bár a cégutódlás egyes esetei nagyban különbözhetnek egymástól, néhány közös kérdés mégis megfogalmazható. A fejezetben ezeknek a kérdéseknek a kifejtése és az azokra adható válaszok bemutatása történik meg.

Alapkérdések elindulás előtt

A következő két fejezet az utódlás előkészületeit és szükségszerűen követendő lépéseit veszi sorra. A jelen fejezetben az utódlás folyamatának előkészítő feladatairól olvashatunk.

A cégutódlás 9+1 legfontosabb lépése

A fejezetben az utódlás alapvető lépéseit tárgyalja a szerző. Ennek kapcsán részletesen ismertetésre kerül egy általános modell (a SZUM: SZereptudatos Utódlási Modell), amely segít tisztázni az utódlási folyamatban előforduló szerepeket, és pozícionálni az egyedi esetekben a konkrét személyeket. Ez a modell minden résztvevőnek segíthet a saját szerepét felismerni, ebből a megfelelő következtetéseket levonni, és az utódlási lépések követéséhez a leghatékonyabb stratégiát kidolgozni.

Tapasztalatok, következtetések, tanácsok

A fejezet a szerző tapasztalatait és tanácsait foglalja össze. Ezek alapvetően fontos gondolatok: ha valaki érintett az utódlásban, de csak néhány percet hajlandó a könyv elolvasására szánni, akkor ezt a fejezetet ajánlom elolvasásra.

Ezer és egy, de legalább 9+1 ok arra, hogy miért nem érdemes egyedül erőltetni

Az utódlás bonyolult kérdéskör, aminek megoldásához sokféle szakterületről származó tapasztalatra, szociális és emocionális érzékenységre van szükség. Néhány esetben megtörténhet, hogy ezek a képességek, tapasztalatok – a megfelelő bölcsességgel párosulva – adottak az érintett szereplők egyikében, vagy másikában, de erre kicsi az esély. Az emocionálisan érzékeny kérdésekben az érintettek soha nem látnak elég tisztán, így helyzetértékelésük, és ennek következtében hozott döntéseik jelentősen ronthatják a megoldás esélyeit.

Az utódlás rövid története

A fejezet a szerző utódlással kapcsolatos tevékenységét és a konkrét esetekkel kapcsolatos tapasztalatait összegzi.

Projekt leírások

Ebben a fejezetben számos (53) gyakorlati példa van, amely segít az olvasónak képet alkotni a gyakorlati esetek különbségeiről, és a felmerülő nehézségek természetéről.

A könyv fejezetei egymástól függetlenül dolgozhatók fel, azaz a kötet kézikönyvként használható. Az egyes fejezetek elején a szerző röviden összefoglalja, hogy az adott fejezet kinek, az utódlási folyamat mely szereplőinek ajánlható.
A könyv könnyen olvasható, a szakmai részeket esetleírások tarkítják. A jelenségkör bonyolultságánál fogva a könyvben nincsenek (és nem is lehetnek) „kész” receptek, de könnyen hasznosítható gondolatok, és megoldás részletek bőven találhatók.
A könyv elolvasása hasznos lehet azoknak, akik az utódlási folyamat ilyen vagy olyan szereplői: a kifejtett gondolatok, esetleírások analógiás módon segíthetik az utódlási folyamat résztvevőinek gondolkodását, helyzetértékelését és a megoldás megtalálását. Haszonnal forgathatják a könyvet azok is, akik nem az utódlás résztvevői, de valamilyen felelősséget viselnek a kérdéskör társadalmi és személyes következményeinek az optimalizált megoldásában.

Utódlás Kalauz könyv – megrendelés

Irodánk címe: 1016 Budapest Mészáros utca 24.
Telefon: +36-30-983-3268
Email: salzmann.zoltan@salzmannandpartners.hu