A cégutódlás, generációváltás és EXIT költségei

Korábban írtam már a cégutódlás, generációválás és EXIT idő szükségletéről (bruttó és nettó) és talán eljött az ideje, hogy a költségekről is beszéljünk.

A cikket annak érdemes elolvasni, aki komolyan tervezi a cégutódlás megoldását vagy már akár benne is van a folyamatban és szeretné tudni, hogy milyen költségekkel kalkuláljon.
Aki azonban arra számít, hogy a cikk végére egy konkrét szám birtokába jut, az már inkább most hagyja abba az olvasást, nehogy csalódós érje, és inkább csak azt kezdje el kiszámolni, hogy mibe kerül, ha NEM foglakozik a kérdéssel.

Annak, aki cégutódlásra/generációváltásra vagy EXIT-re szánja el magát legkevesebb hat féle költségre kell számítania a folyamat előtt, alatt, után vagy legrosszabb esetben helyette.

Az első és általában legnagyobb költség az annak a költsége, ha az ember NEM foglalkozik az utódlással vagy EXITtel, hanem csak hagyja hogy történjenek a dolgok. Ezt az összeget abszolút számmal kifejezni általánosságban lehetetlen, hiszen jól belátható, hogy szoros összefüggésben van a cégértékkel/cégmérettel, pontosabban annak várható csökkenésével.

Alaptézisem, hogy az a cég, aminek az utódlásával nem foglalkozik az Alapító (átadó) az előbb utóbb tönkre megy, azaz teljesen elveszíti a cégértékét. Hogy ez mennyi idő alatt következik be, az megint egy külön cikk tárgya lehetne, hiszen egy jól bejáratott cég tovább bírja, mint egy éppen összetákolt, de sajnos előbb-utóbb mindegyik ilyen cég értéke a minimálisra csökken.

Egyes vélekedések szerint egy szervezet annyi idő alatt megy tönkre amennyi alatt kiépült, és ebben alighanem van is valami, de felgyorsult világunk szabályai minden bizonnyal ezt az alaptézist is megdöntik. Azaz inkább úgy fogalmaznék, hogy egy cég (jóval) hamarabb megy tönkre, mint ahogy felépült. Pontos számokat mondani azért is nehéz, mert kérdés, hogy a tönkremenetelt mitől fogva számítja az ember (pl. a csúcsponttól, a másra fókuszálás (pl. irodaház építés) kezdetétől, vagy a tényleges és teljes magára hagyástól), de a téma mélyebb elemzésére nem itt és most nem vállalkozom. Talán majd egy másik cikkben.

Elsőre összefoglalóan talán annyit, hogy ha valaki NEM foglakozik a cége utódlásával, vagy az EXITtel, akkor alapvetően arra számíthat, hogy a cége előbb-utóbb szinte teljesen elveszíti az értékét, és ez még akkor is igaz, ha az ingatlan vagy a gépek adott esetben megmaradhatnak. Legalábbis egy időre.

A második költség, amire egy átadó biztosan számíthat a cégutódlás/generációváltás/EXIT kapcsán az a rendcsinálás vagy inkább (a vezetőről való) leválás/leválasztás, azaz a szervezetfejlesztés költsége.

Ez alatt a tétel alatt azokat a költségeket értem, amik annak érdekében merülnek fel, hogy a cég (teljesen) leváljon az alapítóról/vezetőről, hiszen belátható, hogy az utódlás és főleg az EXIT csak akkor lesz sikeres, ha ez megoldódik. Az a cég, amiben az alapító továbbra is (meghatározó) szerepet játszik, annak utódlása legfeljebb folyamatban van, vagy jó úton halad, de sikeresnek és befejezettnek még semmiképpen sem nevezhető.

A leválasztás költsége megint csak nehezen pontosítható, hiszen ez nagyban függ nem csak a cégmérettől és cégfejlettségtől (szervezet mérete), de az alapító/vezető addigi vezetői és/vagy szakmai beágyazottságától is.

Egy ismerős cégnél történt meg, hogy a kereskedelmi vezető és a tulajdonos együtt a kapcsolataik révén a cég árbevételének több mint kétharmadát hozták. Októberben, ha nem is váratlanul, de azért alig három hónap avizóval elment a kereskedelmi vezető, és decemberben annál váratlanabbul meghalt a tulajdonos. Vajon mennyi idő és költség lesz, mire a helyzetet az örökösök/utódok/átvevők kezelni fogják tudni?

A rendrakás költsége tehát az addigi „rendetlenséggel”, szervezetlenséggel egyenesen arányos. Minél nagyobb volt a vezetőnek való kitettség/szervezetlenség/központosítás/ad hoc működés, annál nagyobb lesz a rendrakás költsége is, főleg, ha a feladatot gyorsan kell elvégezni.

Ezért is vált meggyőződésemmé, hogy nincs cégutódlás szervezetfejlesztés nélkül. Annak pedig akkor van igazán nagy költsége, ha nem szakember végzi.

A harmadik költségtípus, amire egy Átadónak számítania kell, az a saját időbefektetése.

Ezzel kapcsolatban egy korábbi cikkben már jeleztem az első két lépés (helyzetfelmérés és reális jövőkép) időszükségletét, (14-19 óra nettó) de a további hét lépés időszükségletéről még nem volt – és részletesen nem is lesz — szó.

Ennek a költségnek a nagysága fordítottan arányos egy későbbi, és ennél sokkal kisebb költséggel, nevezetesen a külsős tanácsadó költségével. Tapasztalatom szerint tucatban, de inkább száz órákban mérhető az az idő, (nettóban, bruttóban számítva pedig hónapokban), amit egy tapasztalt és felkészült tanácsadó a Megbízójának megspórolhat egy cégutódlási folyamat kapcsán.

Nem csak a „körforgalmakról” beszélek, amiből egyedül nehéz megtalálni a kiutat, hanem a „zsákutcákról” és a „kerülő utakról” és „útlezárásokról” is, amit egy tapasztalat mitfárerrel könnyen megspórolhat magának az Átadó. És hogy az így megspórolt időt az Alapító cégfejlesztéssel vagy pihenéssel tölti-e inkább, az megint egyéni döntés.

Ezzel együtt tapasztalatom alapján a lelkiismeretes Átadók a folyamat egyes fázisaiban messze többet foglalkoznak az utódlás kérdésével, mint én az ő tanácsadójukként. Ez a ráfordítás, havonta — a folyamat állapotától függően — akár 3-6 napot is kitehet, gondoljunk akár a már említett rendcsinálás vagy a mindjárt következő utódbetanítási időráfordításra. Az pedig, hogy egy Alapító milyen árfolyamon számolja a saját idejét, az különböző, de ez kiélezett helyzetben, még akár a cég teljes nyereségességére is kihathat.

A negyedik költségtípus, amire számítani kell cégutódlás és generációváltás kapcsán, az az utód megtalálásának és betanításának költsége.

Talán a megtalálás költsége az, ami a leginkább számszerűsíthető, hiszen egy közepesen jó ügyvezetőt, egy közepesen jó fejvadász akár háromhavi fizetésnek megfelelő összegért már fel tud hajtani, és rá akár 6 hónap garanciát is vállal. Persze azt is érdemes meggondolni, hogy ügyvezetőt jóval könnyebb találni, mint utódot.

A rossz hír azonban az, hogy ritka az az utód, aki esetében hat hónap alatt kiderül, hogy meg fogja –e állnia helyét, majd 1-2-5 év múlva is. Ilyen hosszú időre viszont garanciát egy fejvadász sem vállal. Ráadásul, ha csak egy-két év múlva derül ki valakiről, hogy nem alkalmas, akkor vajon ki fizeti meg az elvesztegetett időt, azon kívül, amit a cég, a kollégák vagy akár a vezető személy szerint is beletett?

És akkor nem beszéltünk még sem a betanítás/betanulás közben elkövetett hibák okozta „tanulópénzről”, sem az átvevőnek kifizetett munkabérről és járulékos költségekről, hogy csak a nyilvánvalókat említsem, és az első kudarc miatti presztízsveszteséget ne is akarjam számszerűsíteni.

Nyilván családi vállalkozásokban, ahol az utód adott (a gyerek személyében) ez a költség máshogy jelenik meg, különösen, ha a trónörökös már évek óta a cégben dolgozik. Ebben az esetben viszont az ő munkájának az utódlásáról is gondoskodni kell, ami újabb idő és újabb költség.

Az ötödik típusú költség az, amit a cégvezetők leginkább megértenek és amin a leginkább szeretnek/szeretnének spórolni (sokszor sajnos sikerrel) az a külső tanácsadó költsége.

Ennek a tételnek a szükségességét nem részletezném mélyebben, mert ebben én is érintett vagyok, és az hazabeszélésnek tűnhetne, de ahogy azt a harmadik kategória kapcsán már említettem, ez az a költség, ami szerintem a leghamarabb megtérül.

Saját gyakorlatomban csak egyszer, 2019-ben (amikor egyszerre sok megkeresés érkezett be hozzám) került sor arra, hogy szerződésben kikötöttem, hogy egy hónapban maximum 20 órát tudok foglakozni az adott cég cégutódlási projektjével, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a keretet sohasem sikerült kitölteni.

 

Jelenlegi megbízásaim többsége havi 5-10 óra közötti elfoglaltságot jelentenek, és ez alatt az idő alatt a résztvevők bőven elég muníciót kapnak a következő heti/havi előrelépéshez. Az pedig, hogy az óradíjam ki szerint sok, és ki szerint kevés az megint sok minden, és főképp nézőpont függvénye. Van kollégám, aki rendszeresen felrója nekem, hogy a tudásomhoz képest túl olcsón dolgozom, de ő alapvetően a sales bizniszben van benne és azt tudjuk, hogy ott azért mások az árak. Más nézőpont szerint, ha valaki 15 évig tanul valamit, hogy utána néhány óra alatt el tudja végezni, akkor neki nem a néhány órával tartozunk, hanem a 15 évvel.

Mindent összevetve meglátásom szerint ez az a költség, ami még talán nominálisan is a legkisebb, havi alig néhány százezer forint, de ami a leginkább megtérül, a többi költség párhuzamos lecsökkenése következtében.

A cégutódlás és generációváltás hatodik és egyben utolsó költsége, azok az eljárási költségek.

Ide sorolom, az adókat, illetékeket, de az ügyvédi, közjegyzői, adó tanácsadói, könyvvizsgálói, könyvelői, ingatlan értékbecslői, és egyéb díjakat is, amik – főleg egy nagyobb cég, vagy nagyobb vagyon esetében — gyakorlatilag megkerülhetetlenek. És ahogy nagyobb ügyfeleimen látom, messze meghaladják az utódlási tanácsadó díját.

Talán nem kivétel az az ügyfelem, aki nekem panaszkodott azzal kapcsolatban, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződésért többször annyit fizetett ki, mint nekem, akitől az ötletet kapta.

De volt olyan ügyfelem is, aki egy hiper gyors megállapodás után még hónapok múlva is az ügyvédekre panaszkodott, akik képtelenek voltak szerződéssé formálni egy másfél oldalas megegyezést.

Hogy ezeken a költségeken lehet-e spórolni, azt nem tudom, de hogy érdemes-e olcsó ügyvédhez menni, arról biztosan tudom, hogy nem. Ahogy utódlási tanácsadót sem az alacsony óradíja miatt érdemes választani.

További információk miatt keressen bátran a +36-30-9833-268-as telefonszámon, írjon erre az e-mail címre: salzmann.zoltan@salzmannandpartners.hu, vagy kattintson az alábbi gomba és töltse ki a jelentkező űrlapot.

Jelentkezés

Salzmann Zoltán – utódlási tanácsadó

Salzmann & Partners Vezetési Tanácsadó