Vállalkozói szerepek

A cégutódlást sikeresen lebonyolítani azért nehéz, mert egyszerre több terület különböző feladatait kell párhuzamosan elvégezni. Bár a projekt átlátása a józan ész segítségével megoldható, a megvalósítás sohasem zökkenő és kitérő mentes. Egy utódlási kérdésben legalább három különböző területet kell egyidejűleg kezelni, ahogy egy vállalkozónak is legalább három szerepe van a saját cégében.

  • Első szerep a szakember. Ez alatt értem mindazt a szakmai hátteret, ami lehetővé teszi, hogy a vállalkozó meg tudja oldani a felmerülő szakmai kérdéseket. A szakember azzal foglakozik, hogy hogyan lehet megoldani a problémákat.

  • Második szerep menedzsment, azaz a vezetés. A vezető azzal foglakozik, hogy a cég a leghatékonyabban működjön. Neki kell eldönteni, mely problémákat kell megoldani. A legtöbb vállalkozó azt tudja, hogy a saját cégét hogyan vezesse, de hogy egy másikat hogyan kellene, azt nem mindig. A legtöbb KKV ugyanis nem elvek, hanem gyakorlat és megszokás alapján működik.

  • Harmadik szerep a tulajdonos, ami sokszor el sem válik az előző kettőtől, de egy utódlás kapcsán kiemelt jelentősége lesz, hiszen a tulajdonos az, aki megmondja, merre van előre.

A vállalkozó viszonyulása az utódhoz

Mindhárom szerephez járul tudás, ami megtanulható, tapasztalat, ami csak megszerezhető, és egy kapcsolati háló, amely kialakul. Ezek teszik lehetővé, hogy a cégvezető/szakember/tulajdonos, eredményesen tudja vezetni a cégét. Az utódlás folyamata nem más, mint a három szerepben a tudás, a tapasztalat és a háló megosztása az utóddal. Ez testvérek között is legalább kilenc különböző terület egyidejű kezelését igényli. Tovább bonyolítja a feladatot a területenként öt különböző fázis, aszerint, hogy a vállalkozó hogyan viszonyul az esetleges utódhoz, illetve az ő tevékenységéhez.

  • NEM enged – amikor a vállalkozó nem hagy beleszólást, de még belelátást sem egy kérdésbe. Például, hogy kit kell felhívni, ha a vezérgépen eltörik egy csappantyú, és a javítás azonnal szükséges.

  • BEenged – amikor hagyja, hogy valaki külsős belelásson a lapjaiba, legyen szó szakmáról, vezetésről, vagy tulajdonosi kérdésekről.

  • MEGenged – amikor a vállalkozó hagyja, hogy bizonyos feladatokat az esetleges későbbi utód már csináljon, vagy használjon.

  • ÁTenged – amikor az utód már ténylegesen saját, az elődjétől átvett hatáskörben dönthet bizonyos kérdésekben.

  • ELenged – amikor a vállalkozó teljes egészében lemond bizonyos területekről, döntésekről, kapcsolatokról és azt átengedi az utód számára.

Az öt fázis figyelembevételével már 45 egymást követő lépés bejárására lehet szükség az utódlási folyamat során. Azt, hogy ezeket a vállalkozó és az utód együtt milyen sorrendben teszik meg, stratégiának nevezzük. Rossz hír, hogy haladni csak egyesével célszerű, lépcsőfokokat átugrani nem érdemes, mert az később megbosszulja magát.

A változásmenedzsment tudománya alapján az egyes változtatási lépéseknek külön is megvannak a maguk szabályai, de ezek bonyolultsága és terjedelme messze meghaladja a jelen írás kereteit.