A vezetési tanácsadó a vezetés közben felmerülő helyzetek (pl. problémák, feladatok, kihívások, lehetőségek) jellegének meghatározásával, kezelésük vagy megoldásuk módjának kitalálásával és a megoldás megvalósításával foglakozik.

Az esetlegesen könyvszagúnak tűnő – bár a gyakorlatból fakadó – megfogalmazásnak azonban érdemes egy kicsit a mélyére nézni, esetleg szavanként is. Bár a probléma, a feladat, a kihívás és lehetőség sokszor rokon értelmű szavakként kerülnek használatara, azért a magyar nyelv ad lehetőséget a megkülönböztetésükre, és ha erre van mód, akkor érdemes is élni vele.

A tartalmi elkülönítés azért is fontos, mert míg a problémamegoldás tipikusan vezetői tanácsadói terület, addig a feladatmegoldás általában a cégen belül is elvégezhető.

PROBLÉMÁNAK

azt, az általában váratlanul felmerülő helyzetet nevezzük, amire még nem tudjuk megoldást, de valamilyen kényszerítő oknál fogva kénytelenek vagyunk vele foglalkozni.

A FELADAT

általában nem váratlanul merül fel, és sok esetben a megoldást is tudjuk, mindössze – és persze sokszor ez sem kevés – valakiknek el kell végezni a munkát.

Az igazi KIHÍVÁST

az ember általában magának fogalmazza meg - esetleg a körülmények, nemritkán a főnök - ezért ritkábban váratlan, és nem is mindig kötelező vele foglalkozni, de a legfontosabb jellemzője az, hogy a siker kétséges.

A LEHETŐSÉG

pedig egy olyan helyzet, amivel egyáltalán nem kötelező foglalkozni, függetlenül attól, hogy vártuk-e, vagy tudjuk-e a megoldását.

.

.

A vezetési tanácsadói feladatok 3+1 területe

  • Különbséget tenni a vezetés közben felmerülő helyzetek között, és ha szükséges, azokon belül is, hiszen pl. a különböző típusú problémák esetében az eljárás is különböző.
  • Állást foglalni abban, a kérdésben, hogy egy helyzetet megoldani kell-e vagy kezelni.
  • Kitalálni, hogy az adott helyzet hogyan és milyen módon kezelhető vagy oldható meg.
  • +1 terület: A tanácsadó a szakmai tapasztalatának megfelelően támogatja a helyzet megoldásának folyamatát. Ez utóbbiban a tanácsadó alapvetően különbözik egy coach-tól, aki magából a vezetőből akarja kihozni a megoldást és maga szakmailag nem sokat tesz hozzá.