Az üzleti életben ritkábban, a társadalmi és politikai életben viszont rendszeresen előfordul, hogy nem egyvalaki és nem egyedül dönt, hanem egy csoport közösen.
Ennek kapcsán újból és erőteljesen hangsúlyoznom kell a döntés előkészítés és a döntés különbségét (alapfogalmak), hiszen maga a döntés előkészítés a legritkább esetben egyszemélyes feladat.

Az alábbi összefoglaló abban segít, hogy mikor érdemes inkább csoportos vagy inkább egyéni döntéshozatali módszert használni.

Az egyéni döntéshozatalt támogató tényezők

 1. Az idő rövid.
 2. A vezető rendelkezik a döntéshez szükséges összes (megszerezhető) adattal és információval, és ezek többsége „hard” vagy quantitatív adat.
 3. A probléma viszonylagosan lényegtelen a csoport számára.
 4. A lényeges döntéshozatali adatok bizalmas jellegűek, amik nem megoszthatók.
 5. A csoporttagok nem képesek vagy nincsenek felhatalmazva a döntéshozatalra.
 6. A döntésben egy-két résztvevő dominál(na).
 7. A csoporttagok pesszimistán viselkednek a csoportmegbeszélés értékét illetően.
 8. A döntés mindenképpen megosztja a csoportot.

A csoportos döntéshozatalt támogató tényezők

 1. A probléma komplex és több (nagyon)különböző értékű megoldási alternatíva létezik.
 2. Magához a döntési módszertan kialakításhoz is kreativitásra van szükség.
 3. A döntéshez szükséges adatok és információk a csoporttagok birtokában vannak és ezek meghatározó része „soft” vagy qualitatív adat.
 4. A probléma a megoldásra vonatkozó ismertek széles skáláját igényli.
 5. A döntés nem sürgős, de a csoport szempontjából meghatározó.
 6. Az ideális megoldás szélesebb körű kockázatvállalást vagy együttműködést igényel.
 7. Fontos, hogy a csoport tagjai egy megoldást fogadjanak el.
 8. Fontos, hogy a csoporttagok megértsék a probléma és a megoldás minden részletét.
 9. A döntésért való felelősséget a csoport egésze viseli.
 10. A vezető azt akarja, hogy a beosztottak egy demokratikus folyamat részesének érezzék magukat.
 11. A vezető bizalmat akar szerezni a csoportban.
 12. A vezető a saját ötletének érvényességére vonatkozóan szeretne visszajelzést.

A csoportos döntések kapcsán az egyik leglényegesebb elem, hogy előre kialakításra kerüljön az a döntéshozatali módszertan, amit minden csoporttag előzetesen elfogad, elejét veendő a döntés utáni vitának.