A vezetőknek – legyenek gazdasági, társadalmi vagy politikai vezetők – a különböző menedzsment iskolák szerint különböző számú „fő” feladatuk van. A magam részéről most kilencet sorolok fel (Mányoky után szabadon), de elfogadom, ha valaki többre vagy kevesebbre esküszik. Meglátásom szerint ezek olyan feladatok, amiket egy vezetőnek az aktuális helyzetnek megfelelő arányokban kell végeznie ahhoz, hogy hatékony vezető lehessen.

 • Tájékozódás
  Tudni, hogy hol vagyunk, mi vesz körül, kik a szereplők és hol állnak? Miből mennyink van, vagy van-e, mit bírok és mit bírunk? Egyszóval a körülmények és a helyzet alapos ismerete.
 • Tervezés
  Tudni, hogy hova megyünk, mit akarunk elérni, mekkora lépésekben és milyen ütemezésben
 • Szervezés
  Meghatározott rendszer (terv) szerint összerendezni az erőforrásokat (ember, pénz, idő, technika stb.)
 • Döntés
  Választani a felmerülő lehetőségek közül, megfelelő ütemben és megalapozottsággal.
 • Utasítás
  Megmondani másoknak, hogy pontosan mi a feladatuk.
 • Összehangolás
  Összerendezni az egymással párhuzamosan futó, az egymást követő és az egymást keresztező feladatokat.
 • Áttekintés
  Tudatában lenni, annak, hogy hol tartunk, mit végeztünk már el, és mi vár még ránk?
 • Ellenőrzés
  Nyomon követni, hogy a kiadott feladatok elvégzésre kerültek-e és hol tartunk a tervhez képest.
 • Minősítés
  Értékelni az elvégzetteket, közben vagy legalább utólag.

Hogy kinek, mikor, melyik a legfontosabb, esetleg a legnehezebb, vagy éppen mivel tölti a legtöbb időt, mit szeret, vagy mit nem, az részben egyéni, részben helyzetfüggő. De SIKERES értelemben sohasem lesz jó vezető az, aki nem végzi el mind a kilenc feladatot, legalább valamilyen minimális szinten.